Projektchef Anläggning

Aktuellt nu i maj vecka 21 2020 !

Att vara Projektchef på Veidekke innebär att leda och samordna pågående arbeten avseende detalj- och genomförande. Planering, upphandling, ekonomi och kvalitet.

I rollen ingår:

  • Personalansvar. De har roller som inköp, kalkyl, projektledare, entreprenadingenjörer, platschefer och arbetsledare. Din roll är att styra och stötta dina medarbetare till att driva projekten i rätt riktning utifrån de uppsatta målen
  • Ekonomiansvar. Det innebär att göra kostnadsuppföljningar, vara ytterst ansvarig över inköp, kalkylarbete och att se till att projektets budget håller.
  • Delta vid förhandlingar såväl med interna som med externa parter, delta i upprättande av handlingar och avtal.
  • Hantera en omsättning på 100-150 miljoner SEK.
  • Driva utvecklingsfrågor inom enheten Mark Anläggning
  • Rapporterar till Arbetschefen.

Arbetsplats Ilanda, Karlstad

Välkommen med ditt intresse snarast.

Mer information Pär Hyllienmark 0738-206060.

Dela

    Etiketter: , , , , , , , , , , , , ,

    Anmäl ditt intresse genom att sända in ditt cv till info@hrresurs.com. I ämnet uppger du "Projektchef Anläggning".