Rekrytering

En Resurs som vill arbeta med Förtroende och Långsiktighet.

En Resurs för Dig som söker    

  • Nya arbetsuppgifter. Idag eller vid lämpligt tillfälle
  • Medarbetare till företaget, kommunen eller till din organisation

För att verka på en lokal marknad med förtroende över tid gäller det att skapa, vårda och hålla fast vid relationer för att vara en god partner idag, men också för morgondagen.

Verksamhetsområdet är till stora delar lokalt i StorVärmland.

Kontaktnätet och kontakterna är omfattande och det förbättras, förändras och utökas kontinuerligt.

Kännedom om näringslivet i Värmland aktuellt, uppdaterat och mycket gott.

Partner vid rekrytering genom att arbeta nära. Känner vi inte dig och ditt som företag sätter vi oss snabbt in i er verksamhet. Bedömer de behov som finns tillsammans. Affärsmässigt, organisatoriskt och företagskulturellt. Det finns ett brett och kvalificerat kontaktnät för att hitta kandidater. Och ibland krävs också kompletterande kraft med lämplig annonsering för att marknadsföra, bredda och stödja processen.

Alla uppdrag är unika och ställer krav på att lyssna och vara ödmjuk men också att ifrågasätta och se nya infallsvinklar. Både verksamhet och medarbetare har sina styrkor och svagheter, sina likheter och olikheter. För att en ny medarbetare ska hamna på rätt plats måste mycket vägas in för att utveckingen ska ske på ett bra sätt för både individ och organisation.

För Dig som kandidat gäller att hålla en god och regelbunden kontakt för bästa service och information. Mötet är viktigt. Öppenhet i förtroendet och respekt för att viss information kräver diskretion och varsamhet från flera parter.

Dela