Executive Search

Vår Executive Search handlar om att hitta och rekrytera rätt ledare till rätt position, att identifiera nyckelpersoner med lång erfarenhet eller specifik kompetens. Det räcker oftast inte med traditionella rekryteringsmetoder för att hitta den perfekta kandidaten. En av nycklarna till en lyckad chefsrekrytering är därför ett brett nätverk kombinerat med djup branschkunskap. Genom HR Resurs som partner får ni tillgång till vårt kandidatnätverk, bestående av både aktivt sökande och passiva kandidater i stora delar av Sverige.

Genom Executive Search hjälper vi våra kunder att anställa de ledare som har bäst förutsättningar att nå och överträffa företagets uppsatta mål. För varje process upprättar vi en strategi som baseras på information som är individuell för det specifika uppdraget. Tillsammans med en gedigen analys av rollens syfte, mål och förutsättningar, kombinerat med djup affärs- och branschförståelse, validerade processer och personligt engagemang, säkerställer att vi kan rekrytera rätt ledare, till rätt position.

Våra seniora konsulter har egen chefserfarenhet från olika branscher och förstår de utmaningar som dagens ledare möter i vardagen. Vi värdesätter transparens och kommunikation högt, som innebär att vi ser till att göra våra arbetsprocesser jämlika och inkluderande. Detta gör att vi kan leverera de kandidater som är bäst lämpade för rollen.

Dela