Resurs

Har man förmånen att ha personal anställd vet man att det alltid händer något.
Någon slutar – någon börjar. Någon ska vara tjänstledig och någon har blivit sjuk.
Nya lagar och avtal ställer nya/förändrade krav på arbetsgivaren.
Behov av utveckling för personal och organisation är en ständig följeslagare.
Bara för att nämna något.

Allt detta kräver tid och kunskap som kanske inte alltid finns i organisationen.
En lösning kan vara –  en egen personalavdelning – vid behov.

Erfarenheter från personalarbete inom ett flertal organisationer, arbetsgivare och branscher ger oss kompetens som kan ge Ditt företag det stöd och avlastning som krävs för personalrelaterade frågor. Vi kan vara Er personalavdelning.

  • Rekrytering
  • Arbetsrätt
  • Arbetsmiljö
  • Jämställdhet
  • Rehabilitering
  • Kompetensutveckling
  • Chefstöd vid svåra samtal
  • Lönekartläggning
  • Uppsägning
  • Anställningsformer och anställningsavtal
Dela