Tester för urval

Som ett komplement till intervjuer och referenstagning i bedömningen av kandidater  använder vi oss av ett  verktyg som grundar sig i Axiologin.

Axiologi – en vetenskap om tankemönster
Människor har olika sätt att tänka. Vissa fokuserar på detaljer, andra ser saker i stort. Någon tycker resultatet är viktigast, andra prioriterar vägen dit. Axiologin är en gren inom filosofin som kartlägger människors sätt att tänka.

Genom att låta en eller flera av slutkandidaterna göra en ”kartläggning” av sitt tankemönster kan vi få en klarare bild av kandidatens förutsättning att lyckas med de nya arbetsuppgifterna.
Kartläggningen kan  även ge den blivande arbetsledaren/chefen hjälp att  ”coacha”  in den nya medarbetaren  i sin nya roll på ett effektivt sätt.
Själva kartläggningen är webbaserad och görs där det passar kandidaten bäst, det enda som behövs är en dator med internetuppkoppling.

En axiologisk profil kan göras i flera syften och är bra  för alla som vill utveckla sin förståelse om hur individuella tankemönster påverkar människors sätt att uppfatta och bedöma sig själv och sin omvärld och om hur detta i sin tur ligger till grund för hur vi beter oss, kommunicerar och bygger relationer.

Formell Axiologi är en filosofisk vetenskap. Det är en vetenskapsgren som har sin grund i professor Robert S. Hartmansforskning om värdeteori. Hartman fann att det finns konsistenta och mätbara mönster i de komplexa processer som styr vårt tänkande. Varje individ har sitt eget högst individuella sätt att omedvetet strukturera sitt tänkande, sitt unika sätt att utesluta, förvränga eller förvanska bilden av verkligheten.

 

 

Dela